6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Kişisel Verilerin Korunması.
Onayla